ISO poradce - Profillogo

Profil

Jsem poradcem v oblasti systémů řízení, ekologie a certifikačním auditorem. 

Nabízím své poradenské služby pro vybudování a udržování systémů managementu a to formou poradenských dnů, na klíč, nebo jen některé dílčí činnosti (žádost o dotaci, vstupní přezkoumání, školení managementu, interních auditoru, dokumentace, interní audity, předcertifikační audit, audit shody s legislativou, atd.), nebo vybudování a udržování integrovaného systému managementu.

Dále nabízím poradenské služby v oblasti ochrany majetku  a objektové bezpečnosti (dokumentace, kontroly oblasti, audity, analýzy, výběrové řízení, návrh bezpečnostních opatření), kvality (zpracování dílčí dokumentace, audity, kontroly oblasti), ekologie (dílčí dokumentace, evidence právních požadavků, SPPE, REZZO, IPPC, ISPOP, IRZ, provozní řád zařízení pro nakládání s odpady, plán úprav skládky, aplikace legislativy, kontroly oblasti), bezpečnosti práce (hodnocení rizik, zákazové směrnice - kouření, alkohol, krizový telefonní seznam, kontroly oblasti, směrnice zajištění BOZP, technologické postupy), požární ochrany (směrnice o svařování, požární poplachové směrnice, kontroly oblasti).

Provádím poradenské služby v souvislosti s GDPR.

Provádím činnosti externího ekologa.

Zpracuji směrnici AML.

Na rozdíl od renomovaných společností, které nabízejí poradenské služby jsou mé provozní náklady jako živnostníka velmi malé a tím také cena, ale zkušenosti dostatečné pro kvalitní poskytování nabízených služeb.

V případě potřeby spolupracuji s dalšími specialisty v daných oblastech. Například v BOZP a PO preferuji spolupráci s BPPO Servisem - Radek Horký, Břeclav, v systémech managementu s panem Stanislavem Řehořem, Pavlov a Michalem Prokopem, Brno (také revizní technik), v rámci GDPR s Markem Chlupem, Brno, v rámci SJPK(TEP) s panem Ing. Lukášem Smekalem, Brno.

Praxe v oboru

Od r.1997 pracuji v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany majetku a jakosti. Praktické zkušenosti jsem získal u přední textilní firmy Kordárna Velká nad Veličkou a dále u výrobce pneumatik Barum Continental, Otrokovice. Pracoval jsem a vypracoval metodiku dokumentace EMS pro poradenskou firmu TOP-ENVI Tech Brno a MBK Consulting Brno.

Osvědčení

Jsem auditorem a školitelem systémů managementu, manažerem QMS. Jsem držitelem osvědčení "Interní auditor" od DNV a TÜV SÜD Czech, osvědčení "Manažer QMS" od DT Ostrava, osvědčení "BOZP" od IVBP a certifikátu "Auditor jakosti a environmentu" od CA č. 3026. Absolvoval jsem řadu dalších školení v rámci QMS, ISO 9001, ISO 14001, 45001 [18001], 50001, pořádaných CQS, CEMC, ČSJ, DTO, CERTLINE, TÜV SÜD Czech a dalšími.

Absolvoval jsem také kurz Plnění požadavků zákona č. 353/1999 Sb. O prevenci závažných havárií č.KT-0103-115/2000 a kurz odpadový hospodář u DT Pardubice a podnikový ekolog u EnviGroup.

V současné době preferuji tyto certifikační orgány

       www.AZcertEU.eu

ale má metodika a dokumentace je uplatňována dalšími poradci i pro všechny ostatní.


Ing. Petr Hudeček
Bellova 378/25
623 00 BRNO
GSM: (+420) 777 226 200
IČO: 724 15 584

E-mail:
hudecekpetr@isoporadce.cz

Partneři


© 2009 Ing. Petr Hudeček, Bellova 378/25, 623 00 BRNO
GSM: (+420) 777 226 200, E-mail:hudecekpetr@isoporadce.cz