ISO poradce - Poradenství, environment, ISO, jakost, kvalita, ekologie, bezpečnost práce, OHSAS, 14001, 9001, 18001logo

Ing. Petr Hudeček

Jsem poradcem v oblasti systémů řízení a certifikačním auditorem  Více informací

Novinky

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti Zákon č. 541/2020 Sb. (nový zákon o odpadech), mj. zvyšuje limit pro povinnost "Hlášení o odpadech" a termín podání do 28.2.

V souvislosti s vydáním nové normy ČSN ISO 45001:2018 (10/2018) týkající se systému  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  jsou certifikáty dle OHSAS 18001 vydávány a dozorovány CO s maximální platností do 12.3.2021. 

Byla vydána revize normy ČSN EN ISO 50001:2019, pro systém řízení hospodaření s energiemi. Po 20.srpnu 2021 budou stávající certifikáty (50001:2011/12) neplatné.

Byla vydána revize normy ČSN EN ISO 19001:2019, pro auditování systémů managemetu. 

Od 25.5.2018 nabyla platnost Nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 


Ing. Petr Hudeček
Bellova 378/25
623 00 BRNO
GSM: (+420) 777 226 200
IČO: 724 15 584
DIČ: CZ6505112317
Č.ú: 1218832031/3030

E-mail:
hudecekpetr@isoporadce.cz

Partneři

CORMEN

© 2009 Ing. Petr Hudeček, Bellova 378/25, 623 00 BRNO
 GSM: (+420) 777 226 200, E-mail:hudecekpetr@isoporadce.cz