ISO poradce - Poradenství, environment, ISO, jakost, kvalita, ekologie, bezpečnost práce, OHSAS, 14001, 9001, 18001logo

Ing. Petr Hudeček

Jsem poradcem v oblasti systémů řízení a certifikačním auditorem  Více informací

Novinky

 Zpracovávám směrnici vyplývající ze Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("AML").

Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti Zákon č. 541/2020 Sb. (nový zákon o odpadech), mj. zvyšuje limit pro povinnost "Hlášení o odpadech" -O100t/N600kg a termín podání do 28.2.
Ing. Petr Hudeček
Bellova 378/25
623 00 BRNO
GSM: (+420) 777 226 200
IČO: 724 15 584

E-mail:
hudecekpetr@isoporadce.cz

Partneři


© 2009 Ing. Petr Hudeček, Bellova 378/25, 623 00 BRNO
 GSM: (+420) 777 226 200, E-mail:hudecekpetr@isoporadce.cz