ISO poradce - Poradenství, environment, ISO, jakost, kvalita, ekologie, bezpečnost práce, OHSAS, 14001, 9001, 18001logo

Ing. Petr Hudeček

Jsem poradcem v oblasti systémů řízení a certifikačním auditorem  Více informací

Novinky

Do 14.9.2018 je povinnost provést změnu stávajících systémů na normy ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016 (vydány v ČJ v 2/2016).

Vyšla dne 21.3.2016 novela vyhlášky č.383/2001 Sb., která upřesňuje značení nebezpečných odpadů a obsah identifikačních listů nebezpečných odpadů.

Od 1.10.2016 musí být splněny povinnosti (ne)zařazení podniku do skupiny dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Tento zákon nahradil zákon č. 59/2006 Sb.a týká se všech firem, které nakládájí s těmito látkami  a směsmi.

V současné době prochází revizí norma OHSAS 18001. Její vydání je očekáváno na přelomu 2016/2017 a nová norma bude bublikována pod  označením ISO 45001. U společností které mají integrovaný systém managementu 9001, 14001 a 18001, doporučuji počkat na vydání této normy a certifikovat revize norem společně.

Ing. Petr Hudeček
Bellova 378/25
623 00 BRNO
GSM: (+420) 777 226 200
IČ: 724 15 584
DIČ: CZ6505112317
Č.ú: 1218832031/3030

E-mail:
hudecekpetr@isoporadce.cz

Partneři

mybillboards

CORMEN

© 2009 Ing. Petr Hudeček, Bellova 378/25, 623 00 BRNO
 GSM: (+420) 777 226 200, E-mail:hudecekpetr@isoporadce.cz